Kebesaran Allah

 1. Allah turunkan al-Quran tuk jadi pedoman | bukan pajangan

 2. Allah utus Muhammad tuk jadi teladan | bukan tokoh khayalan

 3. Allah beri kita akal tuk cari dan terapkan kebenaran | bukan cari dan terapkan pembenaran

 4. Allah ciptakan kita dengan sempurna | bukan kita rupa sempurna

 5. Allah-lah yang sempurna | ciptaan-Nya adalah bukti kebesaran dan kesempurnaan-Nya

 6. Allah beri lidah dan mulut tuk ucap lisan yang mengagungkan-Nya | bukan agungkan ataupun sombongkan ciptaan-Nya

 7. Allah beri mata tuk lihat kehebatan-Nya | Maha Perkasa | ciptakan alam semesta dan urusi segalanya

 8. Allah beri telinga tuk dengar lantunan ayat-Nya | isikan kebenaran dari-Nya

 9. Sungguh rugi andai lewatkan nikmat-Nya | hidup di dunia, diberi sekali oleh-Nya

 10. Allah ingatkan tuk selalu ibadah kepada-Nya | bukan maksiat kepada-Nya

 11. "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku"

 12. Begitu Allah ucapkan | pada QS az-Zariyat [51] : 56

 13. "..., tidak ada sembahan yang haq selain Dia, Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dialah pemelihara segala sesuatu."

 14. Dalam QS al-An'am [6] : 102 | Ucapan serupa dari-Nya

 15. Berkali-kali Allah ingatkan | sungguh rugi jika abaikan

 16. Jadikan perintah Allah yang utama | bukan ucapan dan pemikiran manusia

 17. Jadikan Rasul satu-satunya teladan| bukan tokoh kartun dan superhero khayalan | bukan pula artis, penyanyi jual rupawan

 18. Cukup taati Allah | teladani Rasulullah | surga Allah, insyaAllah


Since you've made it this far, sharing this article on your favorite social media network would be highly appreciated 💖! For feedback, please ping me on Twitter.

Published